Hvasser.no

 

OPPSLAGSTAVLE

Ny bok 2012 "Los på Hvasser - stort og smått fra loslivet"

Sommeren på Hvasser Kystmuseum er over, men vår siste bok kan du bestille av toveh38@online.no. Boken koster 300 kr + porto. Boken kan også kjøpes på Servicekontoret til Tjøme kommune, hos Jok... mer »

 

 

Hvasser og Brøtsø Historieforening har fått ny hjemmeside

http://www.hvasserhistorie.no